Skip to main content

Botenvervoer

Adres: Bredaseweg 30 | 4844 CL Terheijden  | Nederland | Telefoon sociëteit: 076-5933125

Graag botenwagens uiterlijk 4 september per mail aanmelden bij de wedstrijdleiding. Met vermelding van de lengte en of deze op vrijdag of zaterdag komt. Indien de botenwagen op vrijdagavond al wordt gebracht, ook graag het tijdstip doorgeven.

Parkeren

De parkeerplaats naast de Roeivereniging is gereserveerd voor botenwagens. Uw auto kunt u parkeren op de parallelweg achter/ ten zuiden van het botenterrein. De parallelweg is bereikbaar via de Nieuwe Bredase Baan, inrit ter hoogte van nr. 24.

Personenauto’s kunnen, vanaf de brug tot aan het botenterrein, aan beide zijden van de parallelweg worden geparkeerd. Het fietspad dient altijd vrij te blijven.

Let op: elders parkeren is op eigen risico. De parkeerplaats van Sun Express sluit om 16 uur. Parkeren in de berm binnen de bebouwde kom is verboden.

Parkeren botenwagens

Op de parkeerplaats links van de Roeivereniging en op het grasveld erachter kunt u de botenwagen parkeren. Let op! Als het nat is, maken we extra ruimte op de parallelweg, omdat u met de botenwagen in het grasveld het risico loopt om weg te zakken. Het is dan wat verder lopen naar het vlot, maar u houdt het schoon en droog en komt aan het eind van de dag ook weer vlot weg.

Alle botenwagens moeten op de daarvoor aangegeven wijze neergezet worden. Zo heeft het andere verkeer zo min mogelijk hinder en kunnen de roeiers veilig met de boot naar het vlot. Het fietspad dient ten alle tijde vrij te blijven van obstakels.

Oproeien is in omgekeerde volgorde van de start. De 8-en en 4-en gaan te water vanaf de vlotten voor de sociëteit. De 2-en en skiffs gaan te water vanaf het vlot bij de noordelijke loods.

Kluisjes

In de kleedkamers zijn kluisjes voor waardevolle spullen. Om gebruik te kunnen maken van de kluisjes is een klein hangslotje nodig. Dit dient u zelf mee te nemen.

Borg

In het kader van duurzaamheid gebruiken wij onze rugnummers graag nog een keer. Om te zorgen dat ze allemaal worden terug gebracht dient borg te worden betaalt. De borg kan alleen via pin worden betaalt. Bij inlevering van de nummers kunt u de borg weer retour pinnen.