Skip to main content

Reglement 2024

Bepalingen

 1. Tijdrace over 5 kilometer, start vanaf spoorbrug met een staande start, waarbij ploegen boord aan boord worden gestart.
 2. Wedstrijdleiding: Bas van der Togt (06-11322842) e-mail: markregatta@roeiverenigingbreda.nl  Hoofd van de jury: Bert Verlaan
 3. Inschrijving tot zondag 1 september 23.59 uur via het inschrijfprogramma van de KNRB. Bij inschrijving leeftijdscategorie vermelden. Dit geldt ook voor dubbel bootgebruik en dubbele inschrijvingen. Middels e-mail: markregatta@roeiverenigingbreda.nl kan een digitaal inschrijfformulier worden verkregen voor ploegen die niet via het KNRB-systeem kunnen inschrijven. Leden van RV Breda schrijven in via de wedstrijdcommissie.
 4. Inschrijfgeld: skiff € 12,50, twee € 25,00, vier € 50,00, acht € 100,00, juniorskiff € 10,00, juniortwee € 20,00. Borg rugnummers € 10,00 (contant). Betaling inschrijfgeld voor 3 september 09.00 uur op bank NL21 RABO 0108 9303 86 t.n.v. Roeivereniging Breda te Breda o.v.v. Markregatta, naam vereniging en aantal ploegen.
 5. Loting: 4 september om 20.00 uur, bij Roeivereniging Breda
 6. Starttijd blok 1: 12:00 uur, blok 2: 15.00 uur.
 7. Wedstrijdnummers: nummers met twee of minder inschrijvingen worden samengevoegd met een ander nummer. Toevoegen van extra nummers is mogelijk i.o.m. wedstrijdleiding.
 8. Bij de loting voor de skiff is de plaats in de wedstrijd van vorig jaar bepalend.

Reglement

 1. De wedstrijd wordt verroeid onder de desbetreffende bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden als ook het H.R. en U.R. van de KNRB en de bijzondere bepalingen van de Markregatta. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat u akkoord met het wedstrijdreglement. Daarnaast is, speciaal in het verkeer met niet-wedstrijd-deelnemers, het Vaarreglement van kracht. Nog eens extra wordt vermeld dat boten die niet aan de veiligheidseisen voldoen, artikel 12 en 13 U.R., niet tot de wedstrijd worden toegelaten.
 2. Inschrijving vindt voor Nederlandse ploegen plaats via het KNRB-inschrijfsysteem, voor de aangegeven datum onder de bepalingen. Buitenlandse ploegen kunnen een inschrijfformulier opvragen door een mail te sturen naar de wedstrijdleiding. Bij inschrijving dient de leeftijdscategorie van iedere ploeg vermeld te worden.
 3. Inschrijfgelden zie bepalingen.
 4. Dubbel bootgebruik en dubbele inschrijving is mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding.
 5. De wedstrijdleiding kan besluiten op verzoek categorieën toe te voegen, bij minimaal 2 inschrijvingen voor die categorie.
 6. De wedstrijd is een tijdrace over 5 kilometer, waarbij twee deelnemers boord aan boord starten.
 7. De startvolgorde wordt door loting bepaald en gepubliceerd op www.markregatta.nl.
 8. Protesten dienen kenbaar gemaakt te worden door hand opsteken bij het passeren van de finish. Het protest dient binnen 30 minuten na het passeren van de finish van de ploeg schriftelijk bij de wedstrijdleiding te worden ingediend.
 9. De officiële uitslag wordt na afloop van de wedstrijd door de jury vastgesteld.
 10. Per wedstrijdnummer wordt er in principe één prijs uitgereikt.
 11. Iedere deelnemer is uit goed zeemanschap verplicht ploegen in nood te helpen.
 12. In overleg zijn leenboten (beperkt) beschikbaar, meld dit dan bij de opmerkingen van de inschrijving.